Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

CNU PN 100

Technický popis
V chladom stave zaisťuje zabudovateľná termická predregulácia automatické odvzdušnenie pri spustení. Po dosiahnutí teploty média cca 90° sa ventilový systém odvádzača uzavrie a jeho ďalšie otvorenie je docielené len s plavákom. V pare sa nachádzajú nekondenzované plyny (vzduch, dusík a pod.) sa pri prúdení kondenzátu cez ventilový systém odsávajú z priestoru hornej časti plavákovej komory ( krytu) prostredníctvom odvzdušňovacej trubičky.
Materiál
Teleso a kryt sú z uhlíkovej, plavák je z ušľachtilej, korózievzdornej ocele. Termický regulačný orgán je z bimetalu TB 102/85.
Montáž
Odvádzač kondenzátu sa dodáva na montáž do zvislého potrubia. Pre montáž do vodorovného potrubia je nutné odvádzač upraviť demontážou krytu, uvoľnením skrutky regulátoru, pootočením telesa do žiadanej polohy, upevnením skrutky regulátoru a spätnou montážou krytu. Základnou zásadou je prívod pracovnej látky v smere šípky na telese, odvzdušňovacia trubička musí byť v hornej polohe, voľná plaváková guľa v dolnej polohe, vypúšťacia zátka je v dolnej časti krytu. Odvádzač musí byť montovaný v najhlbšom mieste systému.
Použitie
Na odvádzanie kondenzátu z parného priestoru pomocou plavákového systému s termickou predreguláciou . Termická predregulácia slúži len k automatickému odvzdušneniu pri nábehu. Po ohriatí pracuje len ako plavákový systém. Dodáva sa v maximálne prípustnom diferenčnom tlaku 80 bar s regulátorom R80.

Tabuľka rozmerov:


DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
25 25 335 325 300 140 100 68 24 2 18 4 22

Tabuľka použitia:


Teplota Tlak (bar) Pmax (bar)
450 80 80
530 50 50
540 35 35Na odvádzanie kondenzátu z parného priestoru pomocou plavákového systému s termickou predreguláciou . Termická predregulácia slúži len k automatickému odvzdušneniu pri nábehu. Po ohriatí pracuje len ako plavákový systém. Dodáva sa v maximálne prípustnom diferenčnom tlaku 80 bar s regulátorom R80.