Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

P16 217 540 PN40

Technický popis
Ventil je v plynotesnom prevedení s nadzdvihovacou pákou na preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je navarené sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Poistný ventil pracuje samočinne pod tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.
Materiál
Teleso a kryt sú z uhlíkovej ocele, poklop je zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace púzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.
Montáž
Na vodorovné potrubie v kolmej polohe s prívodom pracovnej látky zo spodu. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky, obvykle ekologicky závadné látky vyžadujúce plynotesnosť.

Tabuľka rozmerov:


DN D D' d0 L1 L2 V D1 D2 D3 a f
25 25 25 20 90 90 375 115 85 68 18 2
40 40 40 32 110 110 520 150 110 88 18 3
50 50 50 40 125 125 545 165 125 102 20 3
65 65 65 56 145 145 675 185 145 122 22 3
80 80 80 70 155 155 770 200 160 133 24 3
100 100 100 90 175 175 810 235 190 158 24 3
125 125 125 100 200 200 950 270 220 184 26 3

DN d n D1' D2' D3' a' f' d' n' Pmax kg
25 14 4 115 85 68 16 2 14 4 4,0 10,5
40 18 4 150 110 88 18 3 18 4 4,0 24,0
50 18 4 165 125 102 18 3 18 4 4,0 28,0
65 18 8 185 145 122 18 3 18 4 4,0 50,0
80 18 8 200 160 133 20 3 18 8 4,0 70,0
100 22 8 220 180 158 20 3 18 8 2,5 80,0
125 26 8 250 210 184 22 3 18 8 2,4 115,0  

Tabuľka použitia:


TeplotaC  Tlak MPa
       200      4,0
       300      3,2Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky, obvykle ekologicky závadné látky vyžadujúce plynotesnosť.