Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

S30 111 516(ČSN,F5) PN16

Technický popis
Strmeň posúvača je štvorhranom pevne spojený s ručným kolesom. Slúži na vedenie vretena pomocou vretenovej matice. Tá sa otáča spolu s ručným kolesom a tým vysúva, alebo zasúva vreteno, ktoré sa neotáča. Vreteno unáša tuhý klin, v strmeni je utesnené upchávkou. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. V prípade ovládania posúvača servomotorom doporučujeme tzv. presné vedenie klinu ( vodiace náliatky sú obrobené). Vysunuté vreteno nad ručným kolesom signalizuje polohu „ otvorené“.
Materiál
S30 111-516 – Teleso, klin a strmeňove veko sú z uhlíkovej ocele, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso/klin) sú navarené nerezovou elektródou. S30 111-016 – Teleso, klin, strmeňové veko a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel sú zo základného materiálu.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je ľubovoľný.
Použitie
Prevedenie S30 111-516 na vodu a vodnú paru na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Prevedenie S30 111-016 pre chemicky agresívne látky kyseliny a lúhy( ich použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny. Pri tlaku vyššom ako 1MPa môže byť posúvač v rozmeroch DN200 a DN250 vybavený obtokom. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.

Tabuľka rozmerov:


DN D L/ČSN L/F5 V z D1 D2 D3 a f d n DK ČSN/kg F5/kg
40 40 170 240 135 60 150 110 88 18 3 18 4 160 14,5 15,0
50 50 180 250 410 75 165 125 102 18 3 18 4 200 20,0 18,0
65 65 200 270 440 90 185 145 122 18 3 18 4 200 24,0 25,0
80 80 210 280 480 100 200 160 138 20 3 18 8 200 28,0 29,5
100 100 230 300 585 115 220 180 158 20 3 18 8 250 40,0 40,0
125 125 255 325 660 140 250 210 188 22 3 18 8 250 59,0 59,0
150 150 280 350 770 170 285 240 212 22 3 22 8 320 73,0 73,0
200 200 330 400 970 220 340 295 268 24 3 22 12 400 135,0 140,0
250 250 450 450 1190 290 405 355 320 26 3 26 12 500 214,0 225,0

Tabuľka použitia:


Teplota[°C] Tlak[MPa]
      200 1,6
      300 1,3
      400 1,0Prevedenie S30 111-516 na vodu a vodnú paru na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Prevedenie S30 111-016 pre chemicky agresívne látky kyseliny a lúhy( ich použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny. Pri tlaku vyššom ako 1MPa môže byť posúvač v rozmeroch DN200 a DN250 vybavený obtokom. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.