Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

S15 111 516 PN16

Technický popis
Vreteno posúvača je štvorhranom pevne spojené s ručným kolesom. V posúvačovej komore sa nachádza matica (oproti klinu nepohyblivá) , ktorá pri otáčaní vretena nesie klin. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. V prípade ovládania posúvača servomotorom doporučujeme tzv. presné vedenie klinu (vodiace náliatky sú obroberné). Vreteno je osadené nákružkom, ktorý vymedzuje jeho pohyb oproti veku aj telesu. Vreteno je vo veku utesnené upchávkou. Pri tomto druhu posúvača nepoznáme vonkajším pohľadom či je v polohe otvorené, alebo zatvorené.
Materiál
Teleso, klin a strmeňové veko sú z uhlíkovej ocele vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso, klin) sú navarené nerezovou elektródou.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia ľubovoľný.
Použitie
Pre vodu a vodnú paru. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Pri tlaku vyššom ako 1MPa môže byť posúvač v rozmere DN200 a DN250 vybavený obtokom. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.

Tabuľka rozmerov:


DN D L   V D1 D2 D3 a f d n DK kg   (2)
40 40 170 240 260 150 110 88 18 3 18 4 160 14 15
50 50 180 250 280 165 125 102 18 3 18 4 160 17 18
65 65 200 270 330 185 145 122 18 3 18 4 200 24 26
80 80 210 280 345 200 160 138 20 3 18 8 200 28 30
100 100 230 300 420 220 180 158 20 3 18 8 250 42 40
125 125 255 325 470 250 210 188 22 3 18 8 250 54 55
150 150 280 350 530 285 240 212 22 3 22 8 320 78 80
200 200 330 400 615 340 295 268 24 3 22 12 400 134 138
250 250 450 450 735 405 355 320 26 3 26 12 500 222 210ČSN F5

Tabuľka použitia:


Teplota[°C] Tlak[MPa]
     200 1,6
     300 1,3
     400 1,0Pre vodu a vodnú paru. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Pri tlaku vyššom ako 1MPa môže byť posúvač v rozmere DN200 a DN250 vybavený obtokom. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.