Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

K85 171 616 PN16

Technický popis
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára) otočením páky doprava ( doľava) o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie medziprírubové.
Materiál
Teleso je zo sivej liatiny, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je ľubovoľný.
Použitie
Pre neagresívne prevádzkové látky voda, vzduch a plyny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V D1 D2 D3 a f d l n R kg
40 38 60 110 - - 88 - - - - - 270 3
50 48 70 121 - - 102 - - - - - 270 4
65 64 95 130 185 145 122 20 3 M16 25 4 360 11
80 76 118 149 200 160 138 22 3 M16 25 8 360 14
100 95 140 166 220 180 158 24 3 M16 25 8 430 22
125 118 175 190 250 210 183 26 3 M16 25 8 430 35
150 150 210 243 285 240 212 26 3 M20 30 8 660 56

Tabuľka použitia:
Pre neagresívne prevádzkové látky voda, vzduch a plyny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.