Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

K85 171 016 PN16

Technický popis
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára otvára otočením páky doprava doľava o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie medziprírubové.
Materiál
Teleso, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je ľubovoľný.
Použitie
Pre agresívne kvapaliny, pary a plyny. Použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V D1 D2 D3 f d n R kg
40 38 60 110 - - 88 - - - 270 3
50 48 70 121 - - 102 - - - 270 4
65 64 95 130 185 145 122 3 M16 4 360 11
80 76 118 149 200 160 133 3 M16 8 360 14
100 95 140 166 220 180 158 3 M16 8 430 22

Tabuľka použitia:
Pre agresívne kvapaliny, pary a plyny. Použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.