Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

K85 171 563 PN63

Technický popis
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára) otočením páky doprava (doľava) o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie medziprírubové.
Materiál
Teleso je z uhlíkovej ocele, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je ľubovoľný.
Použitie
Pre vykurovacie plyny (zemný plyn, svietiplyn, propan-butan) a pre iné neagresívne látky. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V D1 D2 D3 D5 f F2 d l L2 n R kg
50 48 86 125 165 135 102 88 3 3 M20 33 47 4 360 12,5
80 76 126 150 200 170 133 121 3 3 M20 27 43 8 430 21,0

Tabuľka použitia:


Teplota[°C] Tlak[MPa]
80 6,3Pre vykurovacie plyny (zemný plyn, svietiplyn, propan-butan) a pre iné neagresívne látky. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.