Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

K85 172 540 PN40

Technický popis
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára otočením ručného kolesa skrutkového prevedenia doprava. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ /90°/sú vymedzené dorazom. Pripojenie medziprírubové.
Materiál
Teleso je z uhlíkovej ocele, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.
Montáž
Do vodorovného aj zvislého potrubia. Smer prúdenia je ľubovoľný.
Použitie
Pre vykurovacie plyny / zemný plyn, svietiplyn, propan-butan/ a pre iné neagresívne látky. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V D1 D2 D3 f d l n DK x y z kg
150 150 210 410 300 250 212 3 M24 27 8 320 157 242 260 118

Tabuľka použitia:


Teplota[°C] Tlak[MPa]
80 4,0Pre vykurovacie plyny / zemný plyn, svietiplyn, propan-butan/ a pre iné neagresívne látky. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa nedoporučujú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.