Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

CNU PN40

Technický popis
V chladom stave zaisťuje zabudovateľná termická predregulácia automatické odvzdušnenie pri spustení. Po dosiahnutí teploty média cca 90° sa ventilový systém odvádzača uzavrie a jeho ďalšie otvorenie je docielené len s plavákom. V pare sa nachádzajú nekondenzované plyny (vzduch, dusík a pod.) sa pri prúdení kondenzátu cez ventilový systém odsávajú z priestoru hornej časti plavákovej komory ( krytu) prostredníctvom odvzdušňovacej trubičky.
Materiál
Teleso a kryt sú z uhlíkovej ocele, povlak je z ušľachtilej korózievzdornej ocele. Termický regulačný orgán je z bimetalu TB 102/85.
Montáž
Odvádzač kondenzátu sa dodáva na montáž do zvislého potrubia. Pre montáž do vodorovného potrubia je nutné odvádzač upraviť demontážou krytu, uvoľnením skrutky regulátoru, pootočením telesa do žiadanej polohy, upevnením skrutky regulátoru a spätnou montážou krytu. Základnou zásadou je prívod pracovnej látky v smere šípky na telese, odvzdušňovacia trubička musí byť v hornej polohe, voľná plaváková guľa v dolnej polohe, vypúšťacia zátka je v dolnej časti krytu. Odvádzač musí byť montovaný v najhlbšom mieste systému.
Použitie
Na odvádzanie kondenzátu z parného priestoru pomocou plavákového systému s termickou predreguláciou . Termická predregulácia slúži len k automatickému odvzdušneniu pri nábehu. Po ohriatí pracuje len ako plavákový systém. V základnom prevedení sa dodáva pre maximálny prípustný prevádzkový a diferenčný tlak 32 bar s regulátorom R 32. Pre menšie prevádzkové a diferenčné tlaky je možnosť dodávky s regulátorom R22, ktorý prepúšťa menšie prietokové množstvá, prípustný maximálny prevádzkový a diferenčný tlak 22 bar.

Tabuľka rozmerov:


DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n   kg
                        GS-C25 GGG40.3
15 15 150 165 215 95 65 45 16 2 14 4 6,9 6,2
20 20 150 165 215 105 75 58 18 2 14 4 7,2 6,5
25 25 160 190 250 115 85 68 18 2 14 4 10,8 9,7
40 40 230 270 280 150 110 88 18 3 18 4 24,5 21,9
50 50 230 270 280 165 125 102 20 3 18 4 25,0 22,5

Tabuľka použitia:


Materiál Teplota Tlak(MPa) pmax (bar)
GS-C25 350 32 32
  400 22 22
  450 12 12
GGG40.3 250 32 32
  350 22 22Na odvádzanie kondenzátu z parného priestoru pomocou plavákového systému s termickou predreguláciou . Termická predregulácia slúži len k automatickému odvzdušneniu pri nábehu. Po ohriatí pracuje len ako plavákový systém. V základnom prevedení sa dodáva pre maximálny prípustný prevádzkový a diferenčný tlak 32 bar s regulátorom R 32. Pre menšie prevádzkové a diferenčné tlaky je možnosť dodávky s regulátorom R22, ktorý prepúšťa menšie prietokové množstvá, prípustný maximálny prevádzkový a diferenčný tlak 22 bar.