Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

CNU PN16

Technický popis
V prípade poklesu nátoku kondenzátu až na nulovú hodnotu plavák klesne a ventilový systém sa uzavrie. Ventilový výpustný orgán sa v prípade stúpnutia protitlaku nad hodnotu tlaku v plavákovej komore automaticky uzavrie ( plní funkciu spätného uzatváracieho orgánu). Na zvláštne prianie sa môže dodať odvádzač kondenzátu so sitkom.
Materiál
Teleso a kryt sú zo sivej liatiny, povlak je z ušľachtilej korózievzdornej ocele. Termický regulačný orgán je z bimetalu TB 102/85.
Montáž
Odvádzač kondenzátu sa dodáva na montáž do zvislého potrubia. Pre montáž do vodorovného potrubia je nutné odvádzač upraviť demontážou krytu, uvoľnením skrutky regulátoru, pootočením telesa do žiadanej polohy, upevnením skrutky regulátoru a spätnou montážou krytu. Základnou zásadou je prívod pracovnej látky v smere šípky na telese, odvzdušňovacia trubička musí byť v hornej polohe, voľná plaváková guľa v dolnej polohe, vypúšťacia zátka je v dolnej časti krytu. Odvádzač musí byť montovaný v najhlbšom mieste systému.
Použitie
Na odvádzanie kondenzátu z parného priestoru pomocou plavákového systému s termickou predreguláciou . Termická predregulácia slúži len k automatickému odvzdušneniu pri nábehu. Po ohriatí pracuje len ako plavákový systém. V základnom prevedení sa dodáva pre maximálny prípustný prevádzkový a diferenčný tlak 13 bar s regulátorom R 13. Pre menšie prevádzkové a diferenčné tlaky je možný výber regulátorov, ktoré prepúšťajú vyššie prietokové množstvá.

Tabuľka rozmerov:


DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
15 15 150 162 195 95 65 45 14 2 14 4 6,1
20 20 150 162 195 105 75 58 16 2 14 4 6,3
25 25 160 190 245 115 85 68 16 2 14 4 9,4
40 40 230 272 280 150 110 88 18 3 18 4 21,3
50 50 230 272 280 165 125 102 20 3 18 4 21,8

Tabuľka použitia:


Teplota°C Tlak(bar) Δpmax.  (bar)
300 13 13Na odvádzanie kondenzátu z parného priestoru pomocou plavákového systému s termickou predreguláciou . Termická predregulácia slúži len k automatickému odvzdušneniu pri nábehu. Po ohriatí pracuje len ako plavákový systém. V základnom prevedení sa dodáva pre maximálny prípustný prevádzkový a diferenčný tlak 13 bar s regulátorom R 13. Pre menšie prevádzkové a diferenčné tlaky je možný výber regulátorov, ktoré prepúšťajú vyššie prietokové množstvá.