Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

R23 117 525 PN25

Technický popis
Regulovaný (výstupný) tlak je nastavovaný a udržiavaný pružinou. Každá pružina zodpovedá určitému rozpätiu tlaku . Pri nastavovaní na iný pracovný tlak je nutná výmena pružiny. Rozsahy redukovaných (výstupných) tlakov pre príslušné DN je uvedené v tabuľke. Hodnotu objemového množstva udáva koeficient kv (v m³/h – objemový prietok vody v hustote 1000 kg/m³ pri tlakovom spáde na ventil 0,1 MPa). Pripojenie prírubové.
Materiál
Teleso, kryt a nástavec sú z uhlíkovej ocele. Kuželka, vreteno a sedlo sú z korózievzdornej ocele. Kryt je zo sivej liatiny . Vodiace púzdra sú z mosadze. Membrána je pryžová (EPDM) s tkaninou.
Montáž
Regulátor výstupného tlaku sa montuje do vodorovného potrubia s pružinou v zvislej osi pod osou potrubia. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Na reguláciu vstupného (kolísavého) tlaku na konštantný výstupný tlak pre vodu, pracovné látky a teploty.

Tabuľka rozmerov:


DN/DN´ Ĺ V V1 DK D1 D2 D3 a f d n
25/50 160 615 715 215 115 85 68 18 2 14 4
50/100 230 735 860 260 165 125 102 20 3 18 4
80/150 310 915 1075 335 200 160 133 24 3 18 8
                       
DN/DN´ D1´ D2´ D3´  P2¹)   kv kg
                       
25/50 165 125 102 20 3 18 4 0,02 0,8 15 25
50/100 235 190 158 24 3 22 8 0,01 0,6 26 48
80/150 300 250 212 28 3 26 8 0,01 0,4 55 90

Tabuľka použitia:


Teplota°C TlakMPa
250 2,15
300 1,93
350 1,79
400 1,47

Minimálnydiferenčnýtlak: p1(abs.)›1,2 –––––––––––––––––––––––––––
   p2(abs.)
-          priesakuzavretéhoventilu: 0,1%kvMAX
-          minimálnyprietok:5%kvNa reguláciu vstupného (kolísavého) tlaku na konštantný výstupný tlak pre vodu, pracovné látky a teploty.