Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

R22 117 616 PN 16

Technický popis
Regulovaný (výstupný) tlak je nastavovaný a udržiavaný pružinou. Každá pružina zodpovedá určitému rozpätiu tlaku . Pri nastavovaní na iný pracovný tlak je nutná výmena pružiny. Rozsahy redukovaných (výstupných) tlakov pre príslušné DN je uvedené v tabuľke. Hodnotu objemového množstva udáva koeficient kv (v m³/h – objemový prietok vody v hustote 1000 kg/m³ pri tlakovom spáde na ventil 0,1MPa. Pripojenie prírubové.
Materiál
Teleso je zo sivej liatiny, kuželka, vreteno a sedlo je z korózievzdornej ocele. Membrána je z pryže 60 Sh.
Montáž
Regulátor výstupného tlaku sa montuje do vodorovného potrubia s pružinou v zvislej osi pod osou potrubia. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Na reguláciu vstupného /kolísavého/ tlaku na konštantný výstupný tlak pre vodu, pracovné látky a teploty.

Tabuľka rozmerov:


DN D L V V1 D1 D2 D3 a f d n   P2 ¹ kv kg
                        min. max.    
25 25 160 615 715 115 85 68 16 2 14 4 0,02 0,8 15 23
40 40 200 735 860 150 110 88 18 3 18 4 0,01 0,6 21 40
50 50 230 735 860 165 125 102 20 3 18 4 0,01 0,6 26 41
65 65 290 735 860 185 145 122 20 3 18 4 0,01 0,6 31 43
80 80 310 915 1075 200 160 138 22 3 18 8 0,01 0,4 55 79
100 100 350 915 1075 220 180 158 24 3 18 8 0,01 0,4 80 87Rozsah výstupneho tlaku v MPa. Priradenie pružiny pre jednotlivé rozsahy výstupného ( redukovaného) tlaku je stanovené výrobcom.

Tabuľka použitia:


Teplota°C TlakMPa
200 1,3
300 1,0

Minimálnydiferenčnýtlak: P1(abs.)›1,2 ––––––––––––––––––––––––––
  P2(abs.)Na reguláciu vstupného /kolísavého/ tlaku na konštantný výstupný tlak pre vodu, pracovné látky a teploty.