Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

P10 237 616 PN16

Technický popis
Nadzdvihovacie zariadenie slúži na preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zavalcované sedlo na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Poistný ventil pracuje samočinne tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.
Materiál
Teleso, poklop a kryt sú zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace púzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.
Montáž
Na potrubie v kolmej polohe s prívodom pracovnej látky zo spodu. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky.

Tabuľka rozmerov:


DN D G L V V1 S S1 Pmax kg
15 15 ½¢¢ 43 155 60 36 - 1,6 1,6
15 15 ¾“ 70 155 60 36 32 1,6 1,7
25 25 1“ 60 185 73 55 - 1,6 3,1
25 25 5/4“ 94 185 76 55 50 1,6 3,6
25 25 6/4“ 100 185 78 60 60 1,6 3,7

DN 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
15 8,9 12,6 15,4 17,8 19,9 21,8 23,6 25,2 26,7 28,2 28,5 30,9 32,1 33,3 34,5 35,6
25 173,4 245,3 300,4 346,9 387,8 424,8 458,9 490,6 520,3 548,5 575,3 600,8 625,4 649,0 671,8 693,8

DN 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
15 0,59 0,89 1,19 1,49 1,79 2,09 2,39 2,69 2,99 3,29 3,59 3,89 4,19 4,49 4,79 5,09
25 24,70 37,20 49,80 62,30 74,80 87,30 99,80 112,30 124,8 137,3 149,8 187,4 174,8 187,4 199,9 212,4Druhá tabuľka: otvárací pretlak[MPa] Voda 20°C Zaručený výtok [kg/h]
Tretia tabuľka: otvárací pretlak[MPa] Vzduch 20°C Zaručený výtok [kg/h]


Tabuľka použitia:


Teplota [°C]  Tlak [MPa]
200    1,6Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky.