Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

P10 287 616 PN16

Technický popis
Nadzdvihovacie zariadenie slúži na peskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Poistný ventil pracuje samočinne tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku.Výstup je vo vodorovnom smere.
Materiál
Teleso, kryt a poklop sú zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace púzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.
Montáž
Na potrubie v kolmej polohe s prívodom pracovnej látky zo spodu . Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Prevedenie P11(plynotesný) obvykle pre ekologicky závadne látky vyžadujúce plynotesnosť.

Tabuľka rozmerov:


DN D M G L L1 V S PMAX kg
15 15 M27x1,5 G1/2“ 43 155 42 41 1,6 1,4
25 25 M42x2 G1“ 60 185 50 60 1,6 2,8

DN 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
15 8,9 12,6 15,4 17,8 19,9 21,8 23,6 25,2 26,7 28,2 29,5 30,9 32,1 33,3 34,5 35,6
25 173,4 245,3 300,4 346,9 387,8 424,8 458,9 490,6 520,3 548,5 575,3 600,8 625,4 649,0 671,8 693,8

DN 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
15 0,59 0,89 1,19 1,49 1,79 2,09 2,39 2,69 2,99 3,29 3,59 3,89 4,19 4,49 4,79 5,09
25 24,70 37,20 49,80 62,30 74,80 87,30 99,80 112,3 124,8 137,3 149,8 162,3 174,8 187,4 199,9 212,4Druhá tabuľka: otvárací pretlak[MPa] Voda 20°C Zaručený výtok [kg/h]
Tretia tabuľka: otvárací pretlak[MPa] Vzduch 20°C Zaručený výtok [kg/h]


Tabuľka použitia:


Teplota [°C]  Tlak [MPa]
200    1,6Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Prevedenie P11(plynotesný) obvykle pre ekologicky závadne látky vyžadujúce plynotesnosť.