Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

P15 217 540 PN40

Technický popis
Nadzdvihovacia páka slúži na preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Poistný ventil pracuje samočinne tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.
Materiál
Teleso a kryt sú z uhlíkovej ocele. Poklop je zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace púzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochromovej ocele.
Montáž
Na potrubie v kolmej polohe s prívodom pracovnej látky zo spodu. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu, vodnú paru a vzduch. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03MPa do PMAXpodľa tabuľky rozmerov. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky.

Tabuľka rozmerov:


DN D D' d0 L1 L2 V D1 D2 D3 a f
25 25 25 20 90 90 365 115 85 68 18 2
40 40 40 32 110 110 505 150 110 88 18 3
50 50 50 40 125 125 530 165 125 102 20 3
65 65 65 56 145 145 650 185 145 122 22 3
80 80 80 70 155 155 750 200 160 133 24 3
100 100 100 90 175 175 790 235 190 158 24 3
125 125 125 100 200 200 905 270 220 184 26 3
                       
DN d n D1' D2' D3' a' f' d' n' Pmax kg
25 14 4 115 85 68 16 2 14 4 4,0 9,0
40 18 4 150 110 88 18 3 18 4 4,0 20,5
50 18 4 165 125 102 18 3 18 4 4,0 24,5
65 18 8 185 145 122 18 3 18 4 4,0 44,0
80 18 8 200 160 133 20 3 18 8 4,0 63,0
100 22 8 220 180 158 20 3 18 8 2,5 73,0
125 26 8 250 210 184 22 3 18 8 2,4 106,5

Tabuľka použitia:


Teplota[°C]  Tlak[MPa]
     200      4,0
     300      3,2Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu, vodnú paru a vzduch. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03MPa do PMAXpodľa tabuľky rozmerov. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky.