Katalóg produktovSkladové zásobyTechnický popisObjednávkaDopyt
Technický obrázok

Názov produktu

P16 217 616 PN16

Technický popis
Nadzdvihovacia páka slúži na preskúšanie činnosti za prevádzky.V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Ventil pracuje samočinne pod tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.
Materiál
Teleso, kryt a poklop sú zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace púzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.
Montáž
Na potrubie v kolmej polohe s prívodom pracovnej látky zo spodu. Smer prúdenia je určený šípkou na telese.
Použitie
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového tlaku. Používa sa na vodnú paru a vzduch. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Obvykle ekologicky závadné, vyžadujúce plynotesnosť. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03 MPa do 1,6 MPa.

Tabuľka rozmerov:


DN D D' d0 L1 L2 V D1 D2 D3 a f
25 25 25 20 90 90 375 115 85 68 16 2
40 40 40 32 110 110 520 150 110 88 18 3
50 50 50 40 125 125 545 165 125 102 20 3
65 65 65 56 145 145 675 185 145 122 20 3
80 80 80 70 155 155 770 200 160 133 22 3
100 100 100 90 175 175 810 220 180 158 24 3

DN d n D1' D2' D3' a' f' d' n' Pmax kg
25 14 4 115 85 68 16 2 14 4 1,6 10
40 18 4 150 110 88 18 3 18 4 1,6 24
50 18 4 165 125 102 20 3 18 4 1,6 28
65 18 4 185 145 122 20 3 18 4 1,6 47
80 18 8 200 160 133 22 3 18 8 1,6 65
100 18 8 220 180 158 22 3 18 8 1,6 75  

Tabuľka použitia:


Teplota C   Tlak  MPa
      200  1,6Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového tlaku. Používa sa na vodnú paru a vzduch. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Obvykle ekologicky závadné, vyžadujúce plynotesnosť. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03 MPa do 1,6 MPa.